แอลอีดีมีประโยชน์อะไรบ้าง? ช่วยกันค้นหาครับ ?

17 Jun 10 08:55

ประหยัดไฟฟ้ากว่าหลอดไส้   กว่า20เท่า   อายุการใช้งานยาวนานกว่า  15-20 เท่า    ประยัดแอร์เพราะไม่ร้อน   ช่วยลดค่าซ่อม / เปลี่ยนอุปกรณ์    ลดภาวะโลกร้อน    ช่วยชาติประหยัดไฟฟ้า  ครับ        

Post a reply

You must first Sign in or Register before posting in this forum.