นโยบายความเป็นส่วนตัว

17 กรกฎาคม 2559 13:02:22

Taiwan Trade Fair ( Bangkok Thailand)

คู่ค้าจากประเทศ, Taiwan, มาแสดงสินค้าที่ กรุงเทพฯ,   เพื่่อความสะดวกในการติดต่อธุรกิจของทั้งสองฝ่าย,    งานนี้จัดโดยหอการค้า Taiwan, ระหว่างวันที่  26 Sep.2013  ที่ โรงแรม Plazaathenee  Wireless  Road, Bangkok Thailand,

By Mr. Shawn Hsieh Gacial Light

Product Link

Taiwan Trade Fair 2013 Bangkok.jpg

------------------------------------------------

Vender Visiting ( Bangkok Thailand)

คู่ค้าจาก Nicolaudie ประเทศฟรั่งเศษที่มีความเชี่ยวชาญด้าน   provides lighting controller software ( USB DMX 512 ) for professional use and the control of stage lighting effect มาเยี่ยมทีมของเราเมื่อวันที่ 10 Nov.2012 ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค Sukhunvit Road, Bangkok Thailand,. 

By Mr. Bruno  from Nicolaudie DMX Professional

Product Link

Vender Visiting.jpg

------------------------------------------------

Bangkok LED Expo. Thailand ( 25-29 May. 2013)

คู่ค้าจากประเทศ, Hongkong, มาแสดงสินค้าที่ กรุงเทพฯ,   เพื่่อความสะดวกในการติดต่อธุรกิจของทั้งสองฝ่าย,    งานนี้จัดโดย EGAT. กระทรวงพลังงาน , ระหว่างวันที่  25-29 May.2013  ที่  Hall 3 ศูนย์แสดงสินค้า  เมื่อ, Bangkok Thailand, 

By Apex Bright HONGKONG

Product Link


Vender Visiting -03-800.jpg

Vender Visiting -04-800-01.jpg