ผลงานติดตั้ง

30 กันยายน 2554 0:33:18

ผลงานติดตั้ง

ควอเรล่า-750.jpg
ควอเรล่า(ประเทศไทย) คริสตัลดีไซด์เซ็นเตอร์  ติดตั้ง แอลอีดี Wall washer  36W / 1M   จำนวน  12Ea.  งานคุณอลงกรณ์