จอแอลอีดีในอาคาร

14 กรกฎาคม 2553 4:40:54

Advanced Timer Solutions ( การปรับ Set เวลาขั้นสูง )

colorclock.jpg

    
จอแอลอีดีแสดงผลราคาก๊าซ / ราคาน้ำมัน

American gas price.jpg

ป้ายแอลอีดีแสดงอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร

11.jpg

ป้ายแอลอีดีแสดงอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร

hsbc.jpg

งานตามสั่ง

ระบบบัตรคิว

ตัวเลือกสำหรับอุปกรณ์สื่อสารกับจอแอลอีดี