ผลิตตามสั่ง 1

3 กรกฎาคม 2553 14:27:21

Living room  เพิ่มความโดดเด่นให้ผลงานของท่าน   มีมิติมาขึ้น

lit_underglow_couch_red_light.jpg

Living room  เพิ่มความโดดเด่นให้ผลงานของท่าน   มีมิติมาขึ้น   ทำให้งานศิลป์เหมือนมีชีวิต
lit_underglow_living_room_blue_lights.jpg

งานแสง  สำหรับงานสถานี เพราะพันธ์พืช    หรือพืชที่อยู่ในร่มที่ต้องการแสงและสีแบบต่างๆ    ในการสงเคระห์อาหาร
LED-Lighting-Horticulture-1.jpg