ผลิตตามสั่ง ห้องรับแขก

3 กรกฎาคม 2553 13:48:51

led.piranha.photo.jpg
 
   ในปัจจุบัน เราท่านทราบถึงปัญหา   เกี่ยวกับพลังงานภายในประเทศ และผลกระทบที่เกิดจาก สภาวะโลกร้อน ทางบริษัทมีความตระหนัก อยู่เสมอ จึงมีแนวความคิด ในการผลิตงานตามสั่ง  ( OEM. )  และหาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ การประหยัดพลังงานเพื่อมาทดแทนหลอดแบบไส้ที่เปลืองพลังงานมาก  ค่าไฟฟ้าแพง   คุณสมบัติที่ดีของแอลอีดี    อาทิเช่น   มีสีให้เลีอกหลายสี    ในอดีตที่ผ่านมาเทคโนโลยี่   ด้านแอลอีดียังมีข้อจำกัดแม้จะมีข้อดีหลายประการ   แต่ปัจจุบันพัฒนาไปมากมีตั้งแต่ขนาด  0.5W-100W  อัตราการสิ้นเปลือง   ต่อหน่วยพลังงาน / ความสว่างสูญเสียน้อยมาก   และมีจุดเด่นด้านความร้อนไม่สูงเท่ากับหลอดไส้  จนเหมาะที่จะนำมาใช้งานเชิงธุรกิจแล้วระยะเวลาคุ้มทุนไม่เกิน 1-2 ปี    รูปแบบงานต่างๆที่เราให้บริการ   ดังต่อไปนี้ 

แอลอีดีตกแต่ง / เฟอร์นิเจอร์  / ของใช้ในครัว
ความประหยัดอีกทั้งสามารถสร้างอารมณ์     หรือบรรยากาศของแสงและสี     ให้ผลงานของท่านมีมิติ     ตามที่เจ้าของสถานที่ต้องการให้เป็นเอกลักษณ์อย่างลงตัวดุจมีชีวิต
LED_lighting.jpg

Living room   ( ห้องรับแขกที่ไม่ธรรมดา  สำหรับแขกคนพิเศษหรือจะจำลองบางเวลาเป็น Home  Theater ก็ไม่ยาก )

dining_table-1.jpg

Living  room  ทำให้แขกของท่านประทับใจไม่รู้ลืมกับการมาที่ตื่นตาตื่นใจ    กับการใช้งานด้วย Remote Control  อย่างมีรสนิยม

lit_underglow_couch.jpg

 Living room   แสงสีแดงช่วยให้ผลงานของท่านมีมิติ  สวยงามให้บรรยากาศแบบไม่ธรรมดา

lit_underglow_living_room_green_light.jpg

Living room  แสงสีเขียวช่วยให้มีมิติมีรสนิยมสะอาดรักษ์ธรรมชาติ

มีต่อ