คู่ค้าเข้าเยี่ยม 2

27 เมษายน 2557 12:07:32

Vender Visiting ( Bangkok Thailand)

คู่ค้าจาก Nicolaudie ประเทศฟรั่งเศสที่มีความเชี่ยวชาญด้าน   provides lighting controller software ( USB DMX 512 ) for professional use and the control of stage lighting effect มาเยี่ยมทีมของเราเมื่อวันที่ 26 Apr.2014 ที่โรงแรมแมนดารินโฮเต็ล สามย่าน Rama 4 Road, Bangkok Thailand,.  

By Mr. Eros Jee  from Nicolaudie DMX Professional

Product Link

Vender Visiting Apr_2014.jpg