อันดับสินค้าขายดี

อันดับสินค้าขายดีของร้านค้า เรียงลำดับดังนี้